Mijn diensten 

Concept ontwikkeling en begroting

Elk project ontstaat door een idee. Een idee dat langzaam groeit en haalbaar wordt gemaakt door de energie die eraan besteed wordt. Door installatieconcepten te ontwikkelen en te begroten kan een project in een vroeg stadium op haalbaarheid worden getoetst of gestuurd.  


Het vertalen van comfortwensen naar een praktische installatie ontwerp.

Door bij de eerste planontwikkeling met de eindgebruiker in gesprek te gaan, komen we tot passende oplossingen. Een plan en de technische invulling daarvan wordt van abstract tot concept steeds verder verfijnd. Uiteindelijk moet een installatie voldoen aan de verwachtingen en passen in het gebruik.

 

Het vertalen van duurzaamheidsambities naar een installatie technische oplossing.

Duurzaamheid is term die niet meer is weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken. Met alles wat we doen zijn we ons bewust de duurzaamheid in de breedste zin van het woord mee te laten wegen. Duurzaamheid is een breed begrip en heeft voor iedere opdrachtgever een andere definitie. Aan mij de taak om die definitie te vertalen naar een installatietechnische bijdrage aan de ambitie van de opdrachtgever.


Het ondersteunen van integrale ontwerpprocessen op gebied van gebouw gebonden installaties.

Door installaties in een vroeg stadium te betrekken in het ontwerpproces kunnen gebouw en installatie optimaal op elkaar worden afgestemd. In traditionele processen is vaak de installatie ondergeschikt aan het bouwkundig ontwerp. Door de juiste balans te vinden tussen alle disciplines kan het beste resultaat worden behaald. Energie neutraal bouwen kan niet zonder integrale benadering.


Het optimaal integreren van gebouw gebonden installaties.

Installaties zijn noodzakelijk voor de bruikbaarheid van een gebouw maar moeten geen belemmering vormen voor het gebruik ervan. De installaties dusdanig verwerken in het ontwerp van het gebouw zodat ze nauwelijks merkbaar zijn of juist bijdragen aan de uitstraling ervan. Dat is de uitdaging.


Projectmanagement

Door toe te zien op de realisatie van ontwerpen kan de installateur worden ondersteund om de kwaliteit voor de opdrachtgever te waarborgen.

E-mailen
Bellen
LinkedIn