Over O Concepts

Met O concepts draag ik mijn kennis en ervaring bij tijdens het hele ontwerpproces van schets tot uitvoering, van concept tot concreet. Mijn taak is het ondersteunen van architecten, ontwerpteams, installateurs en het adviseren van opdrachtgevers, op het gebied van gebouw gebonden technische installaties en duurzaamheid.

Mijn ervaring is breed in zowel de utiliteit als villabouw. Twee op het oog uiteen lopende richtingen binnen de installatietechniek die beide baat hebben bij een zelfde benadering. 

Ik wil de wensen van de klant optimaal integreren in een compleet ontwerp. 

Als engineer en projectleider in de installatietechniek heb ik vaak gezien waar kansen worden gemist. Een installatieadviseur wordt laat in het ontwerptraject betrokken en zijn inbreng is niet concreet genoeg. De installateur wordt na het aanbestedingstraject actief betrokken en de echte engineering begint pas wanneer de bouw al is gevorderd. Details moeten nog worden ingevuld en obstakels worden overwonnen terwijl veel aspecten al in beton zijn gegoten.

Het resultaat is dat voorzieningen voor installaties net niet voldoen aan wat er in de praktijk nodig blijkt. De engineering begint wanneer de bouw al in gevorderd stadium is en dit kan leiden tot frustratie binnen het projectteam, faalkosten en concessies. Geen meerwaarde voor de opdrachtgever en zijn eindproduct.

Ik ben van mening dat integraal bouwen en ontwerpen de methode is om tot een hogere kwaliteit te komen. Deze manier van ontwerpen vergt een andere aanpak en een verschuiving van inspanning naar het ontwerpproces. Vanaf het eerste concept verdienen technische installaties de aandacht en hun ruimte in het bouwwerk.

De ervaring leert mij dat deze manier van ontwerpen bijdraagt aan:

-         Vloeiender en korter bouwproces;

-         Minder faalkosten;

-         Onderhoudbare duurzame installaties;

-         Het ontzorgen van de opdrachtgever; 

E-mailen
Bellen
LinkedIn